Úpravu vody ve vířivce

Před uvedením vířivky do provozu vyčistěte mechanicky povrchy vířivky od usazenin, vodního kamene a organických nečistot.
 
Napusťte vířivku a zapněte filtraci.
 
Upravte hodnoty pH na úroveň 6,8-7,4 s přípravky na pH regulaci. Hodnotu měřte testerem pH.
 
Prvotně nadávkujte přípravek WHIRLPOOL 250 ml / 1m3 vody přímo do vířivky při zapnuté cirkulaci. A poté udržujte dávkování 100 ml / 1 m3 - 1x za 7-14 dní dle zatížení.
 
Vířivku můžete používat po řádném promíchání vody.