Voda není jasná

Voda není jasná.

Voda je nedostatečně prokysličená.

Odstranění:

Zkontrolujte příslušným testerem hodnotu pH, aby byla v rozmezí 6,8 - 7,4.

Pokud je to jinak, použijte přípravky pH plus nebo pH minus a upravte pH do požadovaného rozmezí.

Dávkujte přípravek OXI, který vodu prokysličí a přípravek jiskra dle návodu na etiketách. Tím dosáhnete křišťálově čisté a průzračné vody.