Vysoký obsah chloru v bazénu

Máte vodu ve Vašem bazénu přechlorovanou a nevíte jak snížit množství chloru?

Stává se velmi často, že vlivem chybného nadávkování je voda přechlorovaná. Tuto chybu poznáte ihned, z vody je velice cítit chlor. Určitě nedoporučujeme se v takové vodě koupat a především získat přesnou informaci o hodnotě volného chloru ve vodě, kterou získáte použitím testeru pro měření volného chloru. Optimální hodnota je v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l.

Nyní se nabízí řešení zjistit přesnou hodnotu chloru a podle toho odpustit a napustit vodu novou, čímž ji naředíme a bude vše normě. Toto řešení je samozřejmě možné, ale dosti nákladné v závislosti na množství odpuštěné vody.

Vzhledem k tomu, že chlor je látka prchavá, tak za nějakou dobu sám s vody vyprchá. Toto může trvat 1 až 2 dny v závislosti na množství. Doporučujeme tedy vodu v bazénu jakýmkoli způsobem míchat, což urychlí proces vyprchání. Určitě postačí stále zapnutá filtrace. Pro urychlení doporučujeme použít přípravek OXI, který vodu prokysličuje a tím napomáhá vyprchání volného chloru. Dále pak měřit testerem hodnotu volného chloru, která se bude postupně snižovat. Takto snižte hodnotu na optimální a po snížení můžete použít, pro udržení optimální hodnoty, buď chlorové tablety nebo multi tablety 5v1.