Zelená voda v bazénu

Máte po zimě zelenou vodu v bazénu? Nebo začala být voda zelená i během sezóny?

Toto se stane přes zimu, kdy voda není dostatečně ošetřená, ale i během koupací sezóny při nedostatečné úpravě vody. V těchto případech se ve vodě začnou tvořit řasy, které pokryjí stěny a dno bazénu a při delším výskytu se pak řasy vznášejí ve vodě. Ta je důsledkem toho, že je voda zelená, kalná, neprůzračná.

Zde je postup na odstranění:

  • Zkontrolujte příslušným testerem hodnotu pH, aby byla v rozmezí 6,8 - 7,4.
  • Pokud je to jinak, použijte přípravky pH plus nebo pH minus a upravte pH do požadovaného rozmezí.
  • Po stabilizaci pH použijte přípravek chlor šok při zapnuté filtraci pro okamžité zachlorování a jednorázovou rychlou dezinfekci dle dávkování na obalu. Nechte působit cca. 1 hodinu.
  • Poté požijte náš přípravek na řasy, který řasy zahubí.
  • Kartáčem zbavte stěny bazénu řas. Nyní se řasy vznášejí ve vodě.
  • Použijte přípravek vločkovač nebo jiskra dle návodu na etiketě, který způsobí shluky menších částí na větší. A tyto budou již následně zachyceny ve filtraci.
  • Část zhutněných řas ve formě vloček se zachytí ve filtru. Filtrujte vodu delší dobu.
  • Vločky, které se nevyfiltrují a klesnou na dno bazénu, vysajte bazénovým vysavačem.

 

V případě používání bechlorové chemie použijte bezchlorový šok spolu s přípravkem oxi místo přípravku chlor šok. Jinak je postup stejný.

Je důležité pravidelně kontrolovat příslušným testerem hodnotu pH a držet ji v rozmezí 6,8 - 7,4. Tím docílíte méně vhodného prostředí právě pro tvorbu řas. Doporučujeme provádět měření cca. 1x za 14 dní a v případě extrémně vysokých teplot častěji.

V našem dalším článku jsme pro Vás připravili postup na odzimování bazénu.